Documente necesare pentru eliberarea cărții de identitate

Există mai multe situații în care este nevoie de eliberarea buletinului de către evidența populației, acestea depinzând de situația dumneavoastră.

Primul buletin se face la vârsta de 14 ani, când minorul trebuie să se prezinte la biroul de evidență a populației împreună cu părintele sau cu tutorele, pentru a putea fi luat in spațiu. Documentele necesare in acest caz sunt:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte sau de reprezentant legal;
 • certificatul de naștere, în original și în copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
 • documentul cu care părintele sau reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 • chitanța, reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
 • timbru fiscal sau chitanță, reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

În cazul în care discutăm despre schimbarea adresei de domiciliu, lucrurile par să fie mai simple, dar necesita aceleași acte, adăugând:

 • actul de identitate și cartea de alegător anterioare, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie.

Dacă sunteți printre acei nefericiți care și-au pierdut sau cărora le-a fost furat buletinul, aflați că, în plus față de actele menționate mai sus, mai adăugăm câteva documente necesare:

 • dovada eliberată de către unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 • un document emis de instituții sau de autorități publice (pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar sau diploma de absolvire a unei instituții de învățământ), cu o fotografie recentă, original și copie.

Vorbind despre persoanele care abia și-au dobândit cetățenia română, adăugăm la listă declarația unuia dintre părinți sau a unei persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, susținută de imaginea preluată sau de fotografia atașată cererii, aparține solicitantului.

Dacă nu aveți toate documentele necesare eliberării actului de identitate, se poate opta pentru cartea de identitate provizorie, a cărei valabilitate se stabilește la biroul de evidență a populației, iar actele necesare in acest caz sunt:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii cu mărimea de 3×4 cm, cu bandă albă de 7 mm la bază (fotografii tip buletin, care pot fi realizate la orice magazin specializat);
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu, original și copie;
 • chitanța, reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
 • timbru fiscal sau chitanța, reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Rețineți faptul ca trebuie să studiați cu atenție documentele necesare, în funcție de specificul dumneavoastră. În cazul în care nu sunteți sigur de necesitatea unui anumit act, vă recomandăm să vă adresați biroului de evidență a populației, pentru a putea lămuri problemele.

 

Sursă articol: depabd.mai.gov.ro

Sursă foto: badpolitics.ro

About The Author

Related posts

1 Comment

 1. Pingback: Documente necesare pentru buletin | Stiri Online Romania

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Ver peliculas online